Một số hình ảnh hoạt động của Ban lãnh đạo Công ty

picture1

Chủ trì Tọa đàm phân hạng nhà Chung cư

picture2

                                                                       Tham gia cùng đoàn Hiệp hội BĐS VN tọa đàm cùng Hiệp hội BĐS Singapore

picture3

Tham gia cùng đoàn Hiệp hội BĐS tọa đàm cùng Hiệp hội BĐS Singapore

picture4

       Tham gia ký kết Đào tạo các lĩnh vực trong BĐS

picture5

                                                            Chủ tịch VietBuildings thay mặt Đoàn Luật sư TP Hà Nội trao giải Cuộc thi Tìm hiểu Hiến Pháp

picture6

Chủ tịch VietBuildings cùng LS Nguyễn Văn Chiến – Tân ĐBQH tham gia bào chữa tại Phiên Tòa

Write a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *