CHUNG CƯ VICTORY

chung cư T1 – Victory
Hạng mục thi công: Sơn đá nghệ thuật. Sơn trang trí