– Sản phẩm còn nguyên hoặc đang dùng dở được bảo quản kín khít, thi công đến đâu san rót ra đến đó.
– Không chồng quá 5 thùng /1 cọc.
– Hạn sử dụng sản phẩm: 06 tháng kể từ ngày sản xuất.
– Trộn đều sản phẩm trước khi sử dụng.
– Sản phẩm được sản xuất theo TCCS 34: 2015/LH.

Vietnamese VI English EN
Email
Điện thoại
Tin nhắn
Tin nhắn
Điện thoại
Email